نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2990-3001

اکبر گندمکار؛ حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی