نویسنده = عبدالرضا رکن الدین افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان مسجدسلیمان

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3040-3051

نسیم منجزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری