نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2982-2989

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


2. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2807-2814

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی