نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3549-3555

علی قمی اویلی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حسن طالبیان؛ هانس کناپ؛ میلاد رحیمی


2. مدل ریاضی کیفیت بصری سیمای سرزمین در شناسایی اهداف بوم‌گردی حوضه هراز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3031-3039

میلاد رحیمی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ مریم کیانی صدر