نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2952-2961

عماد کوچکنژاد؛ امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا؛ مهران لقمانی؛ کمال الدین کر