نویسنده = الهه پهلوان
تعداد مقالات: 3
2. Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran)

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3783-3792

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


3. بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3257-3263

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی