نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پسماند در شیوع بیماری‌های واگیردار

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3068-3076

علی سعیدیان راد؛ محمد سعیدیان راد؛ مریم پازوکی؛ حسن هویدی