نویسنده = �������������������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3587-3595

سید رضا میرعلیزاده فرد؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ یوسف رشیدی


2. بررسی تطبیقی با مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری با استفاده از روش های (AHP) و (GIS) ( مطالعه موردی: شهرجدید پردیس)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3360-3369

سحر طبیبیان؛ فرید اجلالی؛ سید رضا میرعلیزاده فرد؛ مریم عبدالجوادی