نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات پوشش گیاهی در دیمزار رها شده‌ در مقایسه با مرتع همجوار(مطالعه موردی: مراتع شهرستان سنندج)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3077-3085

پشمینه محمد نژاد؛ پرویز کرمی؛ حامد جنیدی جعفری