نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و پهنه بندی کیفیت بهداشتی هوای کلانشهر مشهد در سال ١٣9٣ با تکیه بر شاخص کیفیت هوا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3696-3703

زهره پورملائی؛ میترا محمدی؛ محمد غفوری