نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3587-3595

سید رضا میرعلیزاده فرد؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ یوسف رشیدی