نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3183-3189

عطا عارفیان؛ مریم کیانی صدر؛ سعید اسلامیان؛ علی خوش فطرت