نویسنده = محسنی نسب، علی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی پتانسیل غبارخیزی از سطوح معدنی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد، شهرستان مهریز، استان یزد)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3274-3286

علی محسنی نسب؛ محمدعلی صارمی نائینی؛ سعید شجاعی برجوئی