نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه انتشار سه بعدی آلاینده مایع در محیط مایع

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3315-3322

آرمین مکی آبادی