نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3613-3625

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ صبا خلج؛ فاطمه سادات آقامیر محمد علی