نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه عددی نرخ انتشار گاز آلاینده CO در فرآیند سنتز SiC

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3626-3636

سیمین تقی زاده