نویسنده = ������������������ ����������
بررسی رابطه بین شاخص‌های اکولوژیک و ارزیابی بصری در منظر تپه‌های سنندج

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3570-3586

بختیار بهرامی؛ میلاد زندسلیمی