نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3434-3440

رضا میرزایی؛ حدیث زارعی؛ میترا طلایی