نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه رهیافتی جامع به منظور دستیابی به آموزش اثربخش محیط ‌زیست

دوره 6، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 4324-4338

امیرعلی برومند؛ آزاده کریمی؛ حسین یزدان داد


2. بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3419-3433

امیرعلی برومند؛ آزاده کریمی