نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3419-3433

امیرعلی برومند؛ آزاده کریمی