نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تغییرات غلظت فلزات سنگین خاک تحت تاثیر منابع آبی مختلف( مطالعه موردی منطقه 18 تهران )

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3752-3756

آزیتا بهبهانی نیا؛ مونا عزیزی؛ لعبت تقوی