نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 4169-4180

آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدمهدی دعایی