نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتار محیط زیستی گردشگران منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3834-3844

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت الله حیدری