نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پایش و ارزیابی زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون شهر میاندوآب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3945-3955

اشکان شفیعی؛ رضا طالبی فرد؛ افشین یگانه؛ آذر بکایی