نویسنده = ������������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3975-3984

عبداله گلمحمدی؛ یلماز بایحان؛ اسماعیل کاودیر؛ محمت بوراک بیویکجان؛ محمد طهماسبی