نویسنده = علی دولت آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت نیترات و فسفات در برخی گیاهان حاشیه رودخانه کال شور سبزوار

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4468-4477

10.22034/jess.2022.141185

علی دولت آبادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ نسرین عثمانی