نویسنده = ولی رسولی شربیانی
مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5922-5932

10.22034/jess.2022.327384.1718

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ غلامحسین شاهقلی


شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4904-4910

10.22034/jess.2022.147669

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر


مقایسه انرژی مصرفی تولید برنج در اراضی دارای طرح تجهیز و نوسازی و فاقد آن (مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4678-4687

10.22034/jess.2022.144656

ولی رسولی شربیانی؛ محمد صادق بشارتی مقدم؛ ابراهیم تقی نژاد