کلیدواژه‌ها = "کاربری اراضی"
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2114-2122

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


3. مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1459-1468

فاطمه هوشمندزاده؛ محمدرضا یزدانی؛ فهیمه عربی