کلیدواژه‌ها = میکروسکوپی الکترونی روبشی
تعداد مقالات: 1
1. نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 53-58

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی