کلیدواژه‌ها = پارامترهای فیزیکوشیمیایی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و فلزات سنگین خاک تالاب بند علیخان ورامین و تاثیرات زیست محیطی

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 476-484

اعظم السادات طباطبایی؛ مهدی گندمکار؛ صغری اسکندری؛ اکرم السادات طباطبایی