کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


2. تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2232-2243

رضوان سلامی ابیانه؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


3. ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری