کلیدواژه‌ها = "تولید ناخالص داخلی"
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2244-2250

علی سایه میری؛ رقیه نظری