کلیدواژه‌ها = "محیط زیست"
تعداد مقالات: 9
3. مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1871-1887

جمال نجفی؛ منصور میرزایی؛ آزاده حسین پور؛ آذر حسین پور


4. پتانسیل سنجی امکان تولید انرژی از پسماندهای خانگی (نمونه مطالعاتی شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1644-1652

سویل فرج پور باصر؛ زهرا ولی نژاد


5. تصمیم گیری در مورد گزینه‌های بهبود محیط زیست در فرآیند رنگ‌آمیزی به روش AHP/TOPSIS

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1783-1791

محمد حسین آسیا؛ سپیده خوشاب؛ پوریا فرح گل؛ متینه مقدم


7. توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی