کلیدواژه‌ها = "مدیریت پسماند"
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی


4. بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان