کلیدواژه‌ها = "توسعه پایدار"
تعداد مقالات: 5
2. سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1899-1906

حمزه آراسته؛ آمنه حسن زهی؛ انسیه ولی


5. توسعه پایدار محیط زیست تحت لوای روابط بین الملل

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1029-1043

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی