کلیدواژه‌ها = "سنجش از دور"
تعداد مقالات: 4
1. امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3327-3335

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ احسان قلعه


2. پایش اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS(مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3183-3189

عطا عارفیان؛ مریم کیانی صدر؛ سعید اسلامیان؛ علی خوش فطرت


4. مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1459-1468

فاطمه هوشمندزاده؛ محمدرضا یزدانی؛ فهیمه عربی