کلیدواژه‌ها = "هاضم"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1582-1592

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان