کلیدواژه‌ها = "رگرسیون لاجیت"
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تمایل به پرداخت برای کاهش ریزگرد در اهواز و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1593-1598

آذر شهبازی؛ محسن صالحی کمرودی