کلیدواژه‌ها = "ارزیابی اقتصادی"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزش اقتصادی در کارخانه های بازیافت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1663-1668

محمّدحسین انصاری جعفری؛ رویا سیفی پور