کلیدواژه‌ها = "آگاهی زیست محیطی"
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل انگیزشی ترغیب کننده در ساخت و بهره برداری از ساختمان‌های سبز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1707-1719

کیوان صالحی چناری؛ سعید باقرسلیمی