کلیدواژه‌ها = "Zagros"
تعداد مقالات: 1
1. The Precipitation Changes on the Western and Eastern Aspects of Zagros Mountains

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3494-3498

مهرداد کیانی؛ داریوش ابوالفتحی