کلیدواژه‌ها = Mike 3D
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2404-2412

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری


2. ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری