کلیدواژه‌ها = "تخریب محیط زیست"
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شهرنشینی بر تخریب محیط زیست در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2244-2250

علی سایه میری؛ رقیه نظری


2. اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2343-2351

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ ماشالله سالارپور؛ حمید محمدی