کلیدواژه‌ها = "توسعه بخش کشاورزی"
تعداد مقالات: 1
1. اثرات فضایی توسعه بخش کشاورزی بر کیفیت محیط زیست

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2521-2528

محسن صالحی کمرودی؛ سیما شافعی