کلیدواژه‌ها = "آب زیرزمینی"
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی منطقه فراشبند جهت کشاورزی و شرب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3740-3751

عباس تخم افشان؛ علی فرزادیان


2. فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2529-2534

سارا رشنودی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور؛ محمدرضا کتابداری