کلیدواژه‌ها = "مدل گردش عمومی جو"
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی پارامترهای هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم برای سال‌های 2030-2011 و 2065-2046 در نرم افزار LARS-WG5

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2791-2800

امیرمحمد آخوندی خلفی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سیده روزیتا فاضلی عطار


2. ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2628-2635

لادن کاظمی راد؛ حسین محمدی؛ طوبی عابدی