کلیدواژه‌ها = " شاخص های بصری و زیباشناسی"
تعداد مقالات: 1
1. ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2815-2822

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی