کلیدواژه‌ها = "پساب فاضلاب"
امکان‌سنجی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب در آبیاری کنوکارپوس Conocarpus lancifolius

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3190-3197

هادی جوکار؛ فاضل امیری؛ طیبه طباطبایی