دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1399 
5. بررسی تاثیر عملیات اصلاحی بر خاک مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

صفحه 2472-2476

محمدرضا فاضل پور؛ حمید سودائی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ مجید ذاکری


12. فلوئوراید در آب های زیرزمینی و بیماری فلوئوروسیس دندانی در رومشکان، غرب استان لرستان

صفحه 2529-2534

سارا رشنودی؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی پور؛ محمدرضا کتابداری


13. ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه ی موردی: شهر همدان)

صفحه 2535-2543

کامران شایسته؛ نجمه عزیزخانی شادیشه؛ حمید نوری؛ زهرا پرور؛ شیوا غریبی


16. ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان

صفحه 2560-2568

مریم کبیری هندی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


17. تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

صفحه 2569-2580

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ هادی جاویدی شیروان


18. بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS

صفحه 2581-2588

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ اعظم محمدباقری؛ محمود هوشمند؛ مهیندخت کاظمی


21. بررسی رابطه فردگرایی و شهریت با دغدغه محیط زیستی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تبریز)

صفحه 2608-2618

فتانه حاجیلو؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نیر محمدپور؛ سولماز سقلی


22. پارابن‌ها، خطرات و سرنوشت آنها در محیط‌زیست

صفحه 2619-2627

مسعود حاتمی منش؛ ثمر مرتضوی؛ ناهید محمودی مه پاش


28. Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis

صفحه 2665-2672

غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر؛ امیر نبی بیدهندی