دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1400 
4. ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی


5. کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

صفحه 3549-3555

علی قمی اویلی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حسن طالبیان؛ هانس کناپ؛ میلاد رحیمی


6. تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران

صفحه 3556-3569

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده


11. نقش پسماند های غذایی و کنجاله های روغنی در حاصلخیزی خاک

صفحه 3613-3625

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ صبا خلج؛ فاطمه سادات آقامیر محمد علی


16. بررسی جذب توریم از محلول‌های آبی با استفاده از رزین‌های‌ XAD-7 آغشته به مخلوطی از ترکیبات فسفاتی در سیستم ناپیوسته

صفحه 3658-3668

حسین سیدکلال؛ سمیه اسدی؛ وحید زارع شاه آبادی؛ سید ابراهیم موسوی؛ محمد رضا الماسیان؛ علیرضا خانچی؛ محمد تقی اف


23. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک عامل اتصال عرضی بر خواص فیلم زیست‌تخریب‌پذیر زئین

صفحه 3730-3739

یگانه فیض اللهی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ محمد طهماسبی


26. Nature-inspired Architectural Concepts for Challenging Spatial Boundaries

صفحه 3757-3772

بابک اشتری؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ خسرو دانشجو


27. Dechlorination of Zanjan Lead and Zinc Industry’s Sewage using a Surface Flow Constructed Wetland

صفحه 3773-3782

رعنا جاویدان؛ روانبخش شیردم؛ احمد نوری گوهر


28. Environmental Risk Assessment of Noise Pollution Caused by Construction Activities (Case Study: Metro Line 3, 7th District Tehran)

صفحه 3783-3792

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی


29. Evaluation of antioxidant properties of phenol, flavonoid and allopathy of Achillea wilhelmsii and Salvia officinalis L. extracts

صفحه 3793-3802

مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محسن سبزی نوجه ده


30. Investigation of Palm Gardens Random Performance in Kerman Province with Random Data Approach

صفحه 3803-3813

عبدالرضا برجی آبادی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود احمدپور برازجانی